Toegangscontrole

Wat betekent toegangscontrole?

Toegangscontrole is het proces waarbij iemand al dan niet toegang wordt verleend tot een bepaalde ruimte. Het soort faciliteit, de mate van bewaking en de bevoegde personen spelen hierbij een rol.

Vroeger deed men vaak een beroep op lijfwachten of bodyguards om de toegang te bewaken. Die voerden een controle uit om te bepalen of iemand de afgeschermde ruimte mocht betreden of niet. Tegenwoordig hanteert men meestal geautomatiseerde processen, zoals elektronische poortjes die opengaan na identificatie. Om de beveiliging nog te verhogen, worden de gegevens doorgaans digitaal opgeslagen. Zo kan men tot in de puntjes controleren wie waar en wanneer aanwezig was.

Het systeem van toegangscontrole wordt daarnaast ook ingezet om de persoonlijke veiligheid te garanderen. Zo wordt er tegenwoordig aan veel gebouwen en sites een identiteitscontrole uitgevoerd. Daardoor weet men bij een noodsituatie exact wie er binnen zit, wat de evacuatie vergemakkelijkt.

Hoe wordt toegangscontrole uitgevoerd?

Een eerste punt waar men rekening mee moet houden is de ruimte. Een toegangscontrolesysteem is meestal verdeeld over verschillende zones. De zwaarst beveiligde ruimte zit in het centrum en aan iedere zone zijn er aparte controles. Bijvoorbeeld: de kluis van een winkel staat in het afgesloten kantoor van de winkelmanager. Daarbij wordt de winkel zelf gesloten na de openingsuren, zodat je al over drie sleutels zou moeten beschikken.

Daarnaast telt ook de scherpte van beveiliging. In hoeverre wordt de ruimte bewaakt en wat gebeurt er met overtreders? Veel hangt natuurlijk af van het belang van de beveiligde zone. Via o.a. poorten, draaihekken, slagbomen, deuren, liften… kan men de toegang verhinderen. Alleen wie geautoriseerd is, mag binnen. Wie toch onrechtmatig binnenraakt, kan zich afhankelijk van de ernst van overtreding aan een sanctie verwachten.

Tenslotte moet men uitmaken wie bevoegd is om de ruimte te betreden. Via identificatie wordt duidelijk wie recht heeft op toegang. Zo kan men bijvoorbeeld worden doorgelaten na onmiddellijke betaling of na het presenteren van een entreeticket. Ook badges, sleutels, codes of wachtwoorden worden vaak gebruikt om toegang te verlenen aan de bevoegde personen. Of men kan gebruik maken van biometrische toegangscontrole. Bij een biometrische controle gebruikt men bepaalde unieke lichaamskenmerken om toegang te verschaffen. Voorbeelden hiervan zijn stemherkenning, een vingerafdruk of een irisscan.

Toegangscontrole in de informatica

Net zoals voor fysieke ruimtes, maakt men ook op het internet gebruik van toegangscontrole. Ook hier zijn er verschillende zones van beveiliging. Bedrijfsgegevens worden bijvoorbeeld afgeschermd door IP-adressen, bedrijfsservers en firewalls. De identificatie verloopt op het internet meestal via gebruikersnamen en wachtwoorden, of met codes zoals voor banktransacties.