Bedrijfsautomatisering

Wat verstaat men onder bedrijfsautomatisering?

Wanneer menselijke arbeid automatisch wordt omgezet en verwerkt door computersystemen spreekt men van bedrijfsautomatisering. Het doel is een efficiënter verloop van bepaalde bedrijfsprocessen waardoor er vaak minder personeel nodig is. Zo is het inschakelen van specifieke software voor administratieve taken een vorm van bedrijfsautomatisering

Mens of machine

De personeelskost is een erg grote hap uit het budget van ondernemingen. De technologische vooruitgang maakt het mogelijk om eenzelfde hoeveelheid arbeid te verzetten met minder personen. Het automatiseren van bedrijfsprocessen houdt niet noodzakelijk in dat mensen volledig vervangen worden door machines. Efficiëntere bedrijfsprocessen kunnen medewerkers wel meer tijd opleveren voor andere zaken. Wanneer bijvoorbeeld een persoonsgerichte aanpak of menselijk contact wenselijk is. Taken waarvoor een geautomatiseerd computersysteem tekort schiet.

Met de juiste computersoftware kunnen administratieve, logistieke en financiële bedrijfsprocessen heel wat vlotter verlopen. Waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan het persoonlijke contact met de klant. Zo kan je in de horeca bijvoorbeeld veel tijd uitsparen met een geautomatiseerd kassasysteem. Er is minder tijd nodig voor het opnemen van bestellingen en het uittellen van de rekeningen. En daardoor kunnen er op korte tijd meerdere klanten op een vriendelijke manier geholpen worden. Zo ervaren de werknemers minder tijdsdruk terwijl je je klanten toch tevreden houdt.

Voordelen van automatisering

Het inbouwen van meer automatisering binnen je bedrijf, brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • dankzij efficiëntere procedures dalen de kosten
  • klanten moeten minder lang wachten, ondermeer dankzij een efficiëntere werking van logistieke en administratieve processen
  • aangezien er meer tijd over blijft om op andere dingen te focussen, kan je de klantgerichtheid en algemene servicegraad laten toenemen

Een minder positief punt is misschien dat je onderneming ook wel erg afhankelijk wordt van automatisering. Wanneer het gekozen systeem eens niet optimaal functioneert, kan dat grote gevolgen hebben. Het is dan ook van groot belang om de juiste programma’s of leveranciers te kiezen die voldoende ondersteuning voorzien. Net zoals het hebben van een goede beveiliging en back-up onontbeerlijk is.