Plaatbewerking

Wat betekent plaatbewerking?

Onder plaatbewerking vallen heel wat technieken van metaalbewerking die kunnen worden toegepast op metalen platen. Hiervoor kunnen zowel verspanende behandelingen worden aangewend waarbij er restafval wordt gevormd als niet-verspanende behandelingen. Plaatbewerking kan ook op een ambachtelijk niveau worden beoefend, waarbij de creaties eerder als kunst kunnen doorgaan. Maar meestal vinden de bewerkingen van onderdelen of constructies plaats voor industriële doeleinden.

Bij plaatbewerking bewerkt men doorgaans metalen zoals staal, aluminium en RVS. Maar tegenwoordig gebruikt men dezelfde technieken ook voor het behandelen van hout of kunststof.

Technieken van plaatbewerking

Onder plaatbewerking kunnen we vier grote categorieën van behandeltechnieken onderscheiden. Een eerste techniek is snijden, waarbij men de platen minstens in twee verdeelt. Dit gebeurt het vaakst met de laser, maar ook andere snijtechnieken worden toegepast. Bij brandsnijden of autogeensnijden gebruikt men bijvoorbeeld een gasvlam om het staal te scheiden. En voor plasmasnijden wordt een smeltsnijtechniek toegepast met behulp van geïoniseerd gas.

Een tweede techniek van plaatbewerking is het metaal buigen om de plaat een andere vorm te geven. Zo wordt walsen gebruikt om vlakke metaalplaten om te buigen tot een cilindrische vorm. Door te kanten wordt er een hoek gecreëerd in een vlakke plaat. Met de stanstechniek kan men bepaalde stukken naar voor slaan om reliëf aan te brengen.

Op metalen platen past men ook enkele verspanende technieken toe. Door te frezen of te kotteren kan men de dikte en de vorm van de plaat op maat maken. Met boren kan men gaten creëren in een metalen plaat. En tappen is de techniek waarbij een schroefdraad wordt aangebracht in een boorgat.

Tenslotte moet er gelast worden om de afzonderlijke onderdelen aan elkaar vast te maken. Door middel van hoge temperaturen worden twee platen met elkaar versmolten tot een groter geheel.

Waarvoor wordt plaatbewerking gebruikt?

Met plaatbewerking kan men zelfs grote of lange vlakke platen omvormen voor gebruik. De automobiel- en transportsector hebben bijvoorbeeld nood aan grote metalen vlakken op maat. Ook kan men lange stukken plaat gebruiken om speeltuigen, machines en gevels te bekleden. Maar zelfs in kleinere voorwerpen kunnen we creaties van metaalbewerking iedere dag aanschouwen. Voor verlichting of design is vaak staal in specifieke vormen nodig. Vormen die vervaardigd werden met behulp van bovenstaande technieken.