Industriële automatisering

Wat is industriële automatisering?

Automatisering is het proces waarbij menselijke arbeid vervangen of ondersteund wordt door computers of machines. Bij industriële automatisatie probeert men manieren te vinden om productieprocessen en -systemen efficiënter te laten verlopen. Daardoor kunnen apparaten, installaties en procedures grotendeels autonoom werken.

Vaak liggen economische motieven aan de basis van de keuze voor automatisering. Dankzij automatisering is er minder nood aan fysieke werknemers. En dat is natuurlijk merkbaar in het bedrijfsbudget. Bovendien worden er meestal efficiëntere processen aangewend, wat ook een kostenbesparend effect heeft.

Hoe wordt industriële automatisering mogelijk gemaakt?

Industriële automatisering maakt het mogelijk dat bepaalde functies zelfstandig kunnen verlopen zonder operator. Wel wordt er meestal een operatorinterface of bedieningspaneel aan verbonden, waardoor men toch kan ingrijpen. Daardoor kunnen automatische processen worden opgevolgd en handmatig worden bijgestuurd waar nodig.

Bij industriële automatisering of procesautomatisatie, wordt o.a. gebruik gemaakt van:

  • Distributed Control Systems (DCS)
  • Process Control Systems (PCS)
  • Programmable Logic Controllers (PLC’s)
  • Supervisory Control And Data Acquisition of SCADA-pakketten. Een SCADA-systeem houdt data bij en maakt rapportering, uitwisseling en alarmering mogelijk. Zo zijn de gegevens ook zichtbaar voor de menselijke operator die kan ingrijpen om het proces bij te sturen. Hiervoor wordt normaal gezien een Human-Machine Interface (HMI) voorzien. Via dat paneel kan de operator de machine of onderdelen ervan aan- of uitschakelen of aanpassen.

Lopende banden of deuren die automatisch openen wanneer een chauffeur nadert, zijn voorbeelden van industriële automatisering. Maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden nog veel uitgebreider, zoals robots die goederen op paletten stapelen.

Wat is het nut van industriële automatisering?

Industriële automatisering maakt het mogelijk om productie of transport efficiënter te laten verlopen. Het productieproces gebeurt sneller, er vallen minder fouten voor en men kan besparen op personeel. Dankzij een dergelijke optimalisatie liggen ook de kosten van productie heel wat lager.

Een nadeel is misschien dat het bedrijf grotendeels afhankelijk wordt van een systeem. Haperingen of defecten kunnen dan grote gevolgen hebben voor de productie of distributie. Daarnaast moet er ook aan een aantal veiligheidsvoorwaarden worden voldaan. Zo kunnen verouderde besturingssystemen en onvoorzichtig paswoordgebruik problemen opleveren. Daarnaast wordt automatisering gestuurd door informatica, wat zorgt voor kwetsbaarheid. Daarom is het essentieel om het proces te scheiden van andere informatiesystemen en te investeren in cybersecurity.