Technische Vertalingen

Vertalingen voor professioneel gebruik

In zowat elk bedrijf moet er al eens een document vertaald worden. Vaak speelt men die taak door aan een interne werknemer, die daar niet helemaal voor is opgeleid. Of er wordt misschien al eens gebruik gemaakt van minderwaardige online vertaaltools. Waardoor het resultaat te wensen over laat en er toch heel wat kostbare tijd werd verspild. De goedkopere oplossing kost je onderneming dan best veel geld.

Voor professionele vertalingen doe je dus best een beroep op een extern vertaalbureau. Die schakelen native speakers in die naar hun moedertaal vertalen. Zo is de kwaliteit verzekerd en kan je er meteen aankloppen voor verschillende talen. Daarnaast voert elke vertaler vertalingen uit voor een bepaalde sector of branche. Daarvoor is het noodzakelijk om vertrouwd te zijn met de specifieke termen en context. Gespecialiseerde vertalers kennen het vakjargon en zorgen voor een correcte interpretatie van de brontekst.

Wat zijn technische vertalingen?

Technische vertalingen gaan gepaard met erg specifieke begrippen. Ze worden ondermeer gevraagd voor de landbouw, luchtvaart, industrie, wetenschap, transport en logistiek. Alle technische termen moeten correct gebruikt worden en de tekst moet ook na vertaling duidelijk zijn voor de lezer. Een goede vertaling is voor bepaalde medische publicaties of veiligheidsvoorschriften zelfs van levensbelang.

Voorbeelden van technische vertalingen zijn:

  • Productspecificaties
  • Handleidingen
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Werkvoorschriften
  • Wetenschappelijke artikels
  • Technische rapporten
  • Patenten

Kwaliteitscertificering voor technische vertalingen

Een correcte vertaling van technische documenten is dus zeer belangrijk. Om je te verzekeren van kwaliteit, kijk je best uit naar vertaalbureaus met een certificatie. In de vertaalsector zijn de ISO-certificering 17100 en het Europese kwaliteitskeurmerk EN 15038 de belangrijkste onderscheidingen. Daaraan worden ondermeer strenge vereisten verbonden voor de gehanteerde technologische vertaaltools. Net zoals het verplicht inzetten van een tweede revisor om de vertaling na te lezen. Ook rond de gegevensbescherming, dienstverlening en de kwalificaties van vertalers worden voorwaarden gesteld. Kies dus voor een gecertificeerd vertaalbureau om jezelf ervan te vergewissen dat het aan alle kwaliteitsnormen voldoet.