Copywriting

Wat verstaat men onder copywriting?

Met copywriting bedoelt men het schrijven van aantrekkelijke of wervende teksten omwille van commerciële motieven. Een copywriter en een tekstschrijver zijn twee verschillende beroepen. Een tekstschrijver is voornamelijk bekommerd om het correct toepassen van de spellings- en grammaticaregels. Een copywriter moet evenzeer foutloos kunnen schrijven, maar hij heeft een ander doel. Hij moet opvallen en de lezer overtuigen. Hij wil mensen aanzetten tot kopen of een andere reactie losweken bij zijn doelpubliek.

Copywriters zijn evenmin vertalers, want het schrijven van de teksten gebeurt normaal gezien maar in één taal. Het is een stiel apart, waarvoor zowel taalgevoel als marketingkennis belangrijk zijn. Een copywriter kan in een reclamebureau werken of als zelfstandige aan de slag zijn.

Wat doet een copywriter?

Een copywriter schrijft niet alleen de teksten uit, hij zit vaak al mee aan de basis. Zo helpt hij mee de communicatiestrategie bepalen of reclamecampagnes op poten zetten. Pas wanneer het hele concept af is, kruipt hij in zijn pen. Om dan de juiste teksten te produceren naargelang de doelgroep, de doelstelling en het gebruikte medium.

Een copywriter kan ingezet worden voor het schrijven van verschillende dragers van content:

  • websites
  • persberichten
  • folders
  • reclameteksten
  • verkoopsbrieven
  • mailings
  • reclamespotjes

De meeste van deze teksten moeten de lezer overtuigen om te kopen. Maar ook het schrijven van neutrale teksten met een drogere tone of voice maakt deel uit van de job. Daarnaast moet hij vlot overweg kunnen met sociale media. Vandaag de dag zijn dat namelijk de belangrijkste kanalen om mensen te bereiken.

Wat is SEO-copywriting?

Bij SEO-copywriting schrijft men informatieve teksten die goed scoren in zoekmachines zoals Google. Daarvoor moet de schrijver o.a. keywords en een aantal technische voorschriften in acht nemen. De vraag naar SEO-copywriters blijft maar stijgen. Hoe hoger je eindigt in de zoekresultaten, hoe meer visibiliteit voor je onderneming. Je hebt namelijk meer kans om jezelf te verkopen wanneer veel mensen je tegenkomen. Een goede SEO-copywriter moet er dus niet alleen voor zorgen dat zijn tekst gevonden wordt. Hij moet zijn tekst vooral zo opstellen dat de lezer geïnteresseerd blijft en overtuigd geraakt.