Pakketpost

Wat is pakketpost juist?

Onder pakketpost verstaat men alles wat verpakt wordt voor verzending. Daarbij gaat het om post die aan huis wordt bezorgd en gewoonlijk niet in de brievenbus past. De levering van de pakjes kan gebeuren door een centrale instelling die instaat voor postbezorging. Maar ook gespecialiseerde koeriersdiensten kunnen in opdracht van bedrijven de bezorging voor hun rekening nemen.

Versturen als brief of als pakket?

Wat zijn nu de voordelen om iets als pakketpost te versturen in plaats van als brief? Ten eerste kan je soms gewoon niet anders. Wanneer een zending te zwaar of te groot is, wordt ze vanzelf als pakket beschouwd. Verder is het meestal ook veiliger. Brieven die een beetje dikker of langer zijn dan
normaal, worden al eens in een brievenbus geduwd. Om zeker te zijn dat de inhoud niet beschadigd wordt, kan je soms dus beter voor een pakketje opteren. Wanneer je een pakket verzendt, wordt daar trouwens automatisch een track-and-tracecode aan gekoppeld. Zo is de kans dat je zending verloren gaat minder groot.

Wat valt er onder pakketpost?

Wanneer wordt een pakketje nu precies als pakketpost beschouwd? Daarvoor moet er aan een aantal vereisten voldaan worden. Volgens Bpost wordt een zending niet langer als brief aanzien wanneer minstens één van volgende limieten wordt overschreden:

  • Een gewicht van 2 kg
  • 350 mm in de lengte
  • 230 mm in de breedte
  • 30 mm in de hoogte

Daarnaast zijn er ook enkele maximumvoorwaarden. Wanneer daar niet aan voldaan wordt, kan Bpost het pakketje weigeren.

  • De totale oppervlakte van een pakje mag niet groter zijn dan 3 meter (1 x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte = maximaal 3 m).
  • De langste zijde bedraagt maximaal 1,5 m.
  • Een pakket mag maximaal 30 kg wegen.

Iets verzenden als pakketpost gaat gepaard met een hogere prijs. Wel zijn pakketten altijd traceerbaar, in tegenstelling tot gewone post. Omgekeerd wordt je zending zelfs automatisch als een pakje beschouwd wanneer je een track-and-tracenummer aanvraagt. Gespecialiseerde koeriersdiensten stellen vaak andere of minder voorwaarden in verband met afmetingen. Bedrijven kunnen dus zelf kiezen via welke weg ze het voordeligst pakjes kunnen versturen.