Draaibewerkingen

Wat bedoelt men met draaibewerkingen?

Draaien is een behandeltechniek waarbij metaal wordt omgevormd tot onderdelen of constructies. Draaibewerkingen worden meestal uitgevoerd met behulp van een draaibank. Aan zo’n draaibank werd een beitel vastgemaakt die niet beweegt. De snijbeweging gebeurt door het product zelf te laten ronddraaien. Men gebruikt draaibewerkingen om cilindervormige werkstukken of schroefdraad te vervaardigen.

Draaien is een verspaningsbewerking. Bij een verspanende behandeling komen er deeltjes van het materiaal los die restafval vormen. Het eindresultaat is dus afgenomen in massa ten opzichte van het oorspronkelijke stuk metaal. Om volledige machines of grotere assemblages te creëren, moeten er nog verdere metaalbewerkingen en verbindingsprocessen toegepast worden.

Verschillende draaibewerkingen

Onder de draaibewerkingen vinden we volgende subcategorieën terug:

  • Langsdraaien: de beitel beweegt evenwijdig met de as van het product in een rechte lijn. Zo kan men cilindrische assen met een bepaalde diameter vervaardigen.
  • Conusdraaien: de beitel wordt in een hoek geplaatst voor het maken van conische of kegelvormige producten.
  • Dwarsdraaien: de beitel beweegt enkel dwars op het product. Hierdoor wordt het mogelijk om eindvlakken of een overgang naar een andere diameter te creëren.
  • Steken: de beitel kan zowel dwars als parallel bewegen. Er wordt geen laagje verwijderd van het product, maar een groef aangebracht in één enkele beweging. Men maakt nog een onderscheid tussen afsteken, insteken en kopsteken.
  • Profieldraaien: is verwant aan steken. De hoofdsnijkant van de beitel heeft nu de vorm van het product of een gedeelte ervan. Met een enkele steekbeweging kan zo het gewenste profiel aangebracht worden in het product.
  • Schroefdraadsnijden: een combinatie van langsdraaien en insteken om schroefdraad te vervaardigen.
  • Kopieerdraaien: vanaf een sjabloon worden vastgelegde vormen overgebracht op het product.
  • Draaien met numerieke besturing (NC): via ontwerp- en simulatiesoftware en automatische aansturing van de draaibank worden complexe producten vervaardigd.

Materialen voor draaibewerkingen

Draaien kan niet meer enkel als metaalbewerking beschouwd worden. Ook hout- of kunststofproducten worden via deze techniek bewerkt om een cilindervorm te creëren. Er bestaat zelfs een specifieke houtdraaibank.

Draaibewerkingen leveren in de meeste gevallen nog geen eindproduct op. Voor een volledige constructie of machine is een combinatie van verspanende, niet-verspanende en verbindingstechnieken vereist.