Juridische Vertalingen

Vertalingen voor professionele doeleinden

Voor professionele vertalingen doe je best een beroep op een expert. Interne werknemers zijn doorgaans gewoon niet geschikt om vertalingen tot een goed einde te brengen. En wanneer online vertaaltools worden geraadpleegd, is de kwaliteit meestal helemaal beneden peil. Daarom is het inschakelen van een vertaalbureau een goede zet. Zo ben je zeker van kwaliteit zonder zelf kostbare tijd te verdoen.

In vertaalbureaus vind je trouwens meerdere vertalers die elk naar hun eigen brontaal kunnen vertalen. Zo kan je er terecht om een bepaald document meteen naar meerdere talen om te zetten. Daarnaast is elke vertaler gespecialiseerd in één of meerdere vakgebied(en). Iedere sector heeft zo zijn eigen vakterminologie en technische begrippen. Gespecialiseerde vertalers zijn vertrouwd met de context, beschikken over een specifieke voorkennis en garanderen een correcte interpretatie.

Wat zijn juridische vertalingen?

Vertalen voor de juridische wereld is een vak op zich. In de jurisdictie maakt men gebruik van de meest uiteenlopende documenten, zoals:

  • contracten
  • algemene voorwaarden
  • getuigschriften
  • notariële akten
  • privacyvoorwaarden

Daarvan is niet enkel een juiste vertaling nodig, ze moeten ook op de correcte manier worden geïnterpreteerd. Daarom is niet iedereen geschikt om het vertalen van juridische documenten op zich te nemen. Een juridisch vertaler moet vertrouwd zijn met het vakgebied en het professionele jargon. Voor de rechtsgeldigheid van een document kan elke fout grote gevolgen hebben. Een brede juridische kennis is dus absoluut vereist.

Juridische Vertalingen

Iedere sector gaat natuurlijk gepaard met een eigen professioneel jargon en technische termen. Zo is vertalingen afleveren voor de juridische wereld vrijwel een vak apart. De meest uiteenlopende documenten zoals notariële akten, getuigschriften, contracten, algemene voorwaarden, privacyvoorwaarden… moeten niet alleen correct vertaald worden, ze moeten ook op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Een fout kan zelfs grote gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid. Een brede juridische kennis is dus onontbeerlijk.

Beëdiging en legalisatie

Bij juridische vertalingen spreekt men ook wel eens van beëdigde vertalingen en legalisatie. Met een beëdigd vertaler bedoelt men iemand die voor de rechtbank een eed heeft afgelegd. De vertaler is dus wettelijk gerechtigd om officiële documenten te vertalen. Met een stempel en handtekening verklaart hij/zij dat de afgeleverde vertaling waarheidsgetrouw is. Zo is de vertaling rechtsgeldig in het land van bestemming. Ondermeer oprichtingsaktes, huwelijksaktes of diploma’s worden wel eens beëdigd vertaald. Soms is ook nog een legalisatie van de vertaling vereist. Bij gelegaliseerde vertalingen wordt de identiteit en bevoegdheid van de vertaler bevestigd door de rechtbank.

Vertaalbureaus weten wat er allemaal bij juridische vertalingen komt kijken. Zij kunnen de geschikte specialist aanstellen om jou verder te helpen.